News/Stories

 • Lance Abarquez
 • Xavier Algenio
 • Xavier Algenio
 • Miggy Dugan
 • Xavier Algenio (left) and Lance Abarquez
 • Lance Abarquez (left), Xavier Algenio
 • Aidan Aguirre
 • Miggy Dugan
 • Lucas Llarena
 • Lucas Llarena (left), Niko Macasaet
 • Xavier Algenio
 • Francis Lopez
 • Miggy Dugan (left) and Xavier Algenio
 • Top-ranked scouts Ethann Aguirre (left) and Luis Mendoza
 • Xavier Algenio

NEWS

Layunin ng Ateneo de Manila Junior High School na mahubog ang bawat mag-aaral na mabuhay hindi lamang para sa sarili kundi para rin sa iba – lalo na ang mga naaapi, nahihirapan, at nasa laylayan ng lipunan. Naniniwala kami na ang mga kabataan, kung saan kabilang ang ating mga mag-aaral, ang mismong magdadala ng pagbabago sa hinaharap – positibong pagbabago na magbubunga ng mundong higit na mabuti. MORE...
(0)
Ngayong Pebrero 15-19, 2021, ipagdiriwang natin ang Linggo ng Kasaysayan, Kultura, at Sining (LIKKAS). Ang tema ng ating pagdiriwang ay Gifted to Give, Nabiyayaan kaya naging biyaya. Nakaayon ito sa tema ng ika-500 taon ng pagdating ng Kristiyanismo sa Pilipinas. Matutunghayan natin kung paano nabiyayaan ang ating mga mag-aaral ng iba’t ibang talento sa larangan ng Kasaysayan, Musika at Sining. MORE...
(0)
Lance Abarquez
Ateneo de Manila Junior High School mathlete Lance Abarquez of La Storta/8-Delgado won a bronze award for the Philippines in the Secondary 1 division of the World International Mathematical Olympiad (WIMO) Final, which was held online on January 2 – 3, 2021. The WIMO is an intensive and valuable experience that exposes elite mathematics students to topics covered in the International Mathematical. MORE...
(0)
(poster designed by Sharen Arriola-Jose)
Ngayong Pebrero 15-19, 2021, ipagdiriwang natin ang Linggo ng Kasaysayan, Kultura, at Sining (LIKKAS). Ang tema ng ating pagdiriwang ay Gifted to Give, Nabiyayaan kaya naging biyaya. Nakaayon ito sa tema ng ika-500 taon ng pagdating ng Kristiyanismo sa Pilipinas. Matutunghayan natin kung paano nabiyayaan ang  ating  mga mag-aaral ng iba’t ibang talento. MORE...
(0)

Pages

SPORTS

Niko Macasaet, Lucas Llarena
Ateneo de Manila Junior High School jins Niko Macasaet (La Storta/9-Favre) and Lucas Llarena (Cardoner/7-Alonso) won multiple medals each in the recent 2021 Smart MVPSF NCR Poomsae and Speed Kicking...
(0)
Tiel Blanca
Ateneo de Manila Junior High School’s chess varsity team placed second in the midgets division of the 1st PAYA (Philippine Athletic Youth Association) Online Chess Tournament, behind eventual...
(0)
Lucas Llarena
Ateneo de Manila Junior High School jins Lucas Llarena (Cardoner/7-Alonso) and Niko Macasaet (La Storta/9-Favre) each won a silver medal in the recent PTA 2021 Online NCR Age Group Poomsae and Speed...
(0)
Benito Domingo
Ateneo de Manila Junior High School student athlete Benito Domingo (La Storta/9-Fenwick) won a silver medal for hard styles (male older cadet division) in the 1st National E-Musical Forms Competition...
(0)
Lucas Llarena
Lucas Llarena of Cardoner/7-Alonso won a bronze medal in the PTA 2020 Smart / MVP Sports Foundation National Taekwondo Inter-School Speed Kicking Championships! The competition was held online on Dec...
(0)

Pages