Pagpupugay, pasasalamat at pamamaalam, PNoy

June 25, 2021
By: 
AJHS CSIP

Isang pagpupugay sa anak ng Mataas na Paaralang Ateneo de Manila na si Benigno Simeon Cojuangco Aquino III o Noynoy o PNoy! Isang ganap na Atenista na isinabuhay ang turo at hamon ng pagiging tao para sa iba.
 
Isang pasasalamat sa paglilingkod ng tapat at ng buong puso sa mga nangangailangan kahit ito ay hindi mo hiniling bagkus ay hiniling ng pagkakataon. Hindi man perpekto ay ginawa mo ang iyong makakaya at ipinakita mo kung paano maging huwarang lingkod, hindi lingkod na pinaglilingkuran.
 
Isang pamamaalam sa ‘yo Noynoy na minsang lumakad, naglaro, pumasok, nag-aral at umiyak sa apat na sulok ng Mataas na Paaralang Ateneo de Manila. Nawala ka man ay nakaukit na ang iyong pangalan at mga nagawa sa kasaysayan.
 
Kasama kami ng iyong pamilya at ng buong Pilipinas sa panalangin at pagdadalamhati sa iyong paglisan. Pagpupugay. Pasasalamat. Pamamaalam, PNoy!  


Masdan ang watawat ng Pilipinas na nakababa. Tanda ng pakiki-isa ng Mataas na Paaralang Ateneo de Manila sa pagluluksa sa pagpanaw ng dating Pangulong PNoy. (Ang litrato ay kinuha mula sa Facebook post ni G. Dingdong Guerrero.)

Benigno Aquino III (8 February 1960 – 24 June 2021)