Pamamaalam/Pabaon video for AJHS Batch 2020

Paalam at salamat, AJHS Batch 2020!