Florante at Laura: Kritikal at Interaktibong Edisyon

Bilang Kritikal na Edisyon, isa itong pagsubok na buuin mula sa iba't ibang luma at mapagkakatiwalaang batayan ang orihinal na teksto ni Balagtas.

Interaktibong Edisyon din ito at nagtataglay ng sumusunod:

  • sapat na espasyo sa paligid ng mga berso;
  • mga larawang wasto at angkop;
  • mga depinisyong katapat mismo ng saknong; at
  • mga mungkahing gawain, gabay na tanong, at hirit.

Nawa'y sabay makatagpo at magustuhan ng mag-aaral itong mahalagang bahagi ng ating Pamanang Panitikan.

Ikalawang Edisyon 2017.

₱490.00
Author: 
Paolo Ven Paculan (ed.)
Category: 
Weight: 
0.25 kg
ISBN: 
978-971-550-787-5
Imprint: 
Textbook/BlueBooks Imprint
Language: 
Filipino