May Laro ang Diskurso ng Katarungan

Isa itong pagmumuni-muni sa pagkaugat ng kahirapan sa pagsasantabi ng katwiran ng mga naisantabi.  Nilalatag ng may akda ang isang epistemolohikal at metapisikal na teoriya ukol sa katalagahan at sa kaugnayan ng tao dito.  Mula sa teoriyang ito, nilalatag ang argumento para sa pagtatatag ng gobyernong diskurso nang sa ganoon maibalik sa makataong katwiran ang kaugnayan natin sa isa’t isa.  Sa ganitong paraan lamang magiging posible ang pagbubuo ng lipunan na mapayapa at ginagawang posible ang pagiging malikhain ng tao.

Published 2014.

₱400.00
Author: 
Agustin Martin Rodriguez
Weight: 
0.436 kg
ISBN: 
9789715507011
Imprint: 
AUP Imprint
Language: 
Filipino