Mga Osipon ni Ana T. Calixto: Paggigiit ng Sadiring Banwa sa Osipon, Maikling Kathang Bikol, 1950-1956

Bagamat may iba't ibang pagka-Bikolnon na inihaharap ang mga taga-Bikol na nagmumula sa iba't ibang bahagi ng Bikol, sapat na nabubuhol o napagkakaisahan ang pinag-oorosipon: ang banwang Bikolnon. Gayundin samakatwid sa pagkabayan ng Pilipinas. Sa kabila ng pagkakaroon ng iba't ibang grupong etnikong Filipino na may kani-kanilang pagka-Filipino, sapat ma nabubuhol ng pag-oorosipon ng mga Filipino ang pinag-oorosipon: ang bayang Pilipinas. 

Ang lumalabas na suliranin ay ganito: paano kung may hindi nakakasali sa pag-orosipon ng bayang Pilipinas? Paano kung hindi pag-orosipon ang nangyayari kundi naratibo, o sa ibang salita, dominasyon?

Lumilitaw sa mga osipon ni Ana T. Calixto ang pakikipag-orosipon ng Bikolnong babae sa bayang Pilipinas. Ipinapahiwatig ng mga osipon ni Calixto ang mensaheng "Pilipino ako pero babae at Bikolnon din."

Inilathala 2018.

₱385.00
Author: 
Raniela E. Barbaza
Category: 
Weight: 
0.31 kg
ISBN: 
9789715508490
Imprint: 
AUP
Format: 
Print
Language: 
Filipino