Pambungad sa Metapisika

Ang bungad ng isang bahay ay pinto... binubuksan sa mga dumadaan ang mga sekretong nakatago sa bahay. Hindi sekreto ng tahanan ang metapisika, bagkus malalim at malawak na katotohanan na umaanyaya sa lahat. Ang pambungad sa metapisika ay pintuan na bumubukas sa kalaliman at kalawakan, sa kaparangan, kabundukan, kalangitan. 

Originally published in 1991. Fifth printing 2014.

₱375.00
Author: 
Roque J. Ferriols, SJ
Weight: 
0.274 kg
ISBN: 
9789715507066
Imprint: 
BlueBooks
Language: 
Filipino