Pilosopiya ng Relihiyon

Sa pagsisikap ng taong tanggapin ang tawag ng banal, tumugon dito, at ikabuhay ito, mararanasan niya na hawig pero ibang-iba pa rin ang pakikipagtagpo sa kapuwa-tao at ang pakikipagtagpo sa banal.  Hawig sapagkat may pagharap sa hiwagang nakikipagkapuwa.  Ngunit ubod ng pagkakaiba sapagkat kung hiwaga ang taong sumasaakin, hiwaga ng lahat ng mga hiwagang walang-hanggan ang banal sumasaakin nang may lalim.  Nararanasan ang kapuwa-tao bilang marupok kagaya ko.  Ang banal ay nararanasan bilang may hawak at may pag-aalaga sa lahat-lahat hanggang sa hindi ko alam at lampas sa di ko alam.

Published in 2014.

₱355.00
Author: 
Roque J. Ferriols, SJ
Weight: 
0.19 kg
ISBN: 
9789715507059
Imprint: 
Textbook/BlueBooks Imprint
Language: 
Filipino