Sulyap sa aking pinanggalingan

Hinanap ni Padre Roque J. Ferriols, S.J. ang katotohanan gaya ng tao na sumasakay sa dyip. Ang kanyang biyahe ay nag-iiwan ng marka sa pook na pinag-ugatan ngunit nagbubunyag ng bagong kabatiran, kung hindi man pag-asa sa mithing paroroonan. Ang paglalakbay niya sa pilosopiya ay pagdama sa paligid, at itinuturo ang talinghaga ng taal na karunungan at kaliwanagan. Siya na humubog sa kamalayan ng daan-daang estudyanteng pagkaraan ay tatanghaling pasimuno sa pag-unlad sa lipunan ay huhubugin din nila para mapiga ang dalisay at ganap sa kanyang kalooban bilang guro.

Pinamatnugutan ni Leoviono Ma. Garcia

₱230.00
Author: 
Roque J. Ferriols, S.J.
Weight: 
0.2 kg
ISBN: 
978-971-550-765-3
Imprint: 
Bughaw
Format: 
Print