In the news

Date posted: 06/26/15
Congratulations to   NOEL L. CLEMENTE M.A. Philosophy (ongoing) Graduate Assistant, Department of Philosophy   for the publication of his...
Date posted: 03/20/15
Dr. Michael M. Coroza of the Department of Filipino Presents  Papers on Translation in 2 International Events     Dr. Michael M. Coroza,...
Date posted: 03/05/15
Nakakita na ba kayo ng aswang? O ng diablo? May nasumpungan na ba kayong kumag?   Napapanahon na yatang magtipon tayo at nang masinsinang magpalitan tungkol...

Pages