Calendar

In the news

Date posted: 03/20/15
Dr. Michael M. Coroza of the Department of Filipino Presents  Papers on Translation in 2 International Events     Dr. Michael M. Coroza,...
Date posted: 03/05/15
Nakakita na ba kayo ng aswang? O ng diablo? May nasumpungan na ba kayong kumag?   Napapanahon na yatang magtipon tayo at nang masinsinang magpalitan tungkol...
Date posted: 01/21/15
Rob Roa, an AB Philosophy graduate, batch 2014, shares his Pope Francis Story to Rappler.  The following is the full text. (Text and image courtesy of Rappler.com...

Pages