In the news

Date posted: 08/30/17
Remmon Barbaza is an Associate Professor of Philosophy specializing in Heidegger and language at the Ateneo de Manila University in the...
Date posted: 08/29/17
In 2007, the Theology Department of the School of Humanities of the Ateneo de Manila University, in consultation with graduates from its Formation...
Date posted: 08/22/17
“Bakit na naman nakikialam ang Simbahan?” “Bakit nakikisangkot sa mga usaping panlipunan ang mga pinuno ng relihiyon at mga guro ng pananampalataya...

Pages