Barangay: Bangka at Lipunan

Isorena, Efren B. 2010. Malay: Internasyonal na Journal sa Filipino 23(1): 81–98.