Pahayag ni Fr. Jose Ramon T. Villarin, SJ, Pangulo, para sa Komunidad ng Ateneo