Panalangin ng Ateneo para sa Araw ng Karapatang Pantao 2016