VP Leni: Isabuhay ang Tunay na Diwa ng EDSA

February 25, 2021
By: 
Ateneo de Manila Junior High School

Layunin ng Ateneo de Manila Junior High School na mahubog ang bawat mag-aaral na mabuhay hindi lamang para sa sarili kundi para rin sa iba – lalo na ang mga naaapi, nahihirapan, at nasa laylayan ng lipunan. Naniniwala kami na ang mga kabataan, kung saan kabilang ang ating mga mag-aaral, ang mismong magdadala ng pagbabago sa hinaharap – positibong pagbabago na magbubunga ng mundong higit na mabuti, higit na mapagmahal, at higit na pinahahalagahan ang dignidad ng bawat isa.

Katuwang ng paaralan ang CSIP sa pagkamit ng layuning ito at isa sa mga paraang ating ginagawa ay ang paglalaan ng oras upang gunitain ang iba’t ibang mga mahahalagang kaganapan sa ating kasaysayan na siguradong kapupulutan ng aral ng ating mga mag-aaral. Ito ang dahilan kung kaya’t sinikap natin na makakuha ng mensahe mula sa pangalawang pangulo ng Pilipinas upang mabigyan tayo ng mensahe tungkol sa EDSA People Power.

Tatlumpu’t limang taon na ang lumipas, magbago man ang lipunang ating ginagalawan, hinding-hindi magbabago ang diwa ng pagkakaisa na ipinakita ng sambayanang Filipino sa buong mundo noong 1986 sa EDSA. Ang diwang ito rin ang parating magpapaalala sa bawat Filipino na bantayan at panatilihin ang kalayaang ating tinatamasa ngayon at sa mga susunod pang panahon.

Bilang pakikiisa ay hinihikayat namin ang lahat na gamitin ang Facebook DP frame na ito: www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=403921300908166