Commencement

Commencement

Commencement

Commencement

Body

Pagtatapos sa Nakababatang Mataas na Paaralan 2022 (Palatuntunan para sa Pamplona cluster)

26 June 2022, 330 pm


Schedule of Upcoming Commencement Events

Ceremony

Baccalaureate Mass for the Loyola Schools Class of 2022

Sat, 27 Aug 2022

High School Covered Courts, Ateneo de Manila University Loyola Heights campus

Theme: Hinubog ng mapanghamong panahon, magmahal at magtaya nang may...

Ceremony

Commencement Rites for the Loyola Schools Class of 2022

Sat, 27 Aug 2022

High School Covered Courts, Ateneo de Manila University Loyola Heights campus

Theme: Hinubog ng mapanghamong panahon, magmahal at magtaya nang may...

Ceremony

Commencement Exercises for the Gokongwei Brothers School of Education and Learning Design (GBSEALD), the School of Humanities (SOH), and the School of Science and Engineering (SOSE) Class of 2022

Sat, 27 Aug 2022

High School Covered Courts, Ateneo de Manila University Loyola Heights campus

Theme: Hinubog ng mapanghamong panahon, magmahal at magtaya nang may...

Past Commencement Events

Ceremony

Pagtatapos sa Nakababatang Mataas na Paaralan 2022 (Palatuntunan para sa Pamplona cluster)

Sun, 26 Jun 2022

High School Covered Courts, Ateneo de Manila University Loyola Heights campus

Malugod kayong inaanyayahan ng Pangulo ng Pamantasan at ng Punong-guro...

Ceremony

Pagtatapos sa Nakababatang Mataas na Paaralan 2022 (Palatuntunan para sa Montserrat cluster)

Sun, 26 Jun 2022

High School Covered Courts, Ateneo de Manila University Loyola Heights campus

Malugod kayong inaanyayahan ng Pangulo ng Pamantasan at ng Punong-guro...

Ceremony

Pagtatapos sa Nakababatang Mataas na Paaralan 2022 (Palatuntunan para sa La Storta cluster)

Sat, 25 Jun 2022

High School Covered Courts, Ateneo de Manila University Loyola Heights campus

Malugod kayong inaanyayahan ng Pangulo ng Pamantasan at ng Punong-guro...

Highlights

Information on Commencement

Commencement Information by School

AGSB commencement 2019
Graduate School of Business
ASMPH Commencement 2019
School of Medicine and Public Health

Basic Education