Body

Loyola Schools Commencement

Schedule of Commencement Ceremonies

Ceremony

Pagtatapos 2022 ng mga Paaralang Loyola: Misa ng Pagtatapos at Pangkalahatang Pagtatapos

Sat, 27 Aug 2022

High School Covered Courts, Ateneo de Manila University Loyola Heights campus

Malugod na hinihiling ng Pangulo at ng Lupon ng mga...

Ceremony

Pagtatapos 2022 ng mga Paaralang Loyola: Palatuntunan ng Pagtatapos ng Paaralang Gokongwei Brothers ng Edukasyon at Disenyo ng Pagdunong, Paaralan ng Humanidades, at Paaralan ng Agham at Inhenyeriya

Sat, 27 Aug 2022

High School Covered Courts, Ateneo de Manila University Loyola Heights campus

Malugod na hinihiling ng Pangulo at ng Lupon ng mga...

Ceremony

Recognition Rites for the Graduates of the Loyola Schools Class of 2021

Sun, 28 Aug 2022

High School Covered Courts, Ateneo de Manila University Loyola Heights campus

More details at Recognition Rites for Graduates of Batches 2020...

Ceremony

Recognition Rites for the Graduates of the Loyola Schools Class of 2020

Sun, 28 Aug 2022

High School Covered Courts, Ateneo de Manila University Loyola Heights campus

More details at Recognition Rites for Graduates of Batches 2020...

Ceremony

Pagtatapos 2022 ng mga Paaralang Loyola: Palatuntunan ng Pagtatapos ng Paaralan ng Agham Panlipunan

Mon, 29 Aug 2022

High School Covered Courts, Ateneo de Manila University Loyola Heights campus

Malugod na hinihiling ng Pangulo at ng Lupon ng mga...

Ceremony

Pagtatapos 2022 ng mga Paaralang Loyola: Palatuntunan ng Pagtatapos ng Paaralang Pampangangasiwang John Gokongwei

Mon, 29 Aug 2022

High School Covered Courts, Ateneo de Manila University Loyola Heights campus

Malugod na hinihiling ng Pangulo at ng Lupon ng mga...

LS Commencement Information

10 Sep 2022

Administrative Appointments in the Loyola Schools in School Year 2022-2023 (OVPLS Memo)

MEMO TO: The Loyola Schools and Central Administration Offices FROM: [Sgd.] Dr. Maria Luz C. Vilches Vice President for the Loyola Schools RE: Administrative Appointments...

08 Sep 2022

Erratum on Identifying Latin Honors (OVPLS Memo)

MEMO TO: The Loyola Schools Community FROM: [Sgd.] Dr. Maria Luz C. Vilches Vice President for the Loyola Schools RE: Erratum on Identifying Latin Honors...

31 Aug 2022

Simply Gratitude! (OVPLS Memo)

MEMO TO: The Loyola Schools Community FROM: [Sgd.] Dr. Maria Luz C. Vilches Vice President for the Loyola Schools RE: Simply Gratitude! “Even after all...

27 Aug 2022

Pag-ibig na Tahimik, Tunay, at Radikal

"Narito na kayo ngayon, bitbit ang mga aral ng mga nakaraang taon. Hinahamon kayo ng panahon, at buong-buo ang tiwala ko sa kakayahan ninyong tumugon."

27 Aug 2022

A Degree for Yourself, for Others, and for the Nation

"Our degrees are more than the letters we will put before or after our names. Ang degree na ito ay para sa dalawang bagay: para sa iyo at para sa bayan."

27 Aug 2022

Patuloy na Pagtatayâ: Pushing Back as a Way of Moving Forward

"Sa aking mga kapwa magtatapos, kaya ba nating piliing magtayâ? Para saan? Para kanino?"