Graduate Admissions

Eligibility & Requirements for Admission

Body

 

Basic Eligibility Requirements for Admission to the Graduate School

To qualify for admission to a master’s degree program or a straight Ph.D. program (combined master’s-doctoral program) the applicant must have:

  1. A bachelor’s degree (civil degree);
  2. An undergraduate general average of 85% or B;
  3. A minimum of 18 undergraduate units or its equivalent in the major field in which the applicant intends to do graduate work;
  4. Acceptable scores in the entrance tests administered by the Fr. Jaime Bulatao, S.J. Center for Psychology Services (Bulatao Center).

The applicant must also satisfy any special requirement for entrance into the program set by the department or office administering the program.

To qualify for admission to a doctoral degree program, the applicant must have both a bachelor’s degree (civil) and a master’s degree (civil) in areas deemed appropriate for the doctorate program by the department offering the program as well as satisfy additional requirements set by the department.

Checklists of Requirements

 

Additional Requirements per Department/Program

John Gokongwei School of Management

Department of Psychology

Department of Information Systems and Computer Science

Department of English

Kagawaran ng Filipino (Department of Filipino)

Sumulat ng isang sanaysay na personal at nagpapahayag ng sumusunod:

(Isa hanggang dalawang pahina lamang ang haba, makinilyado sa A4 bond paper, at laktawan)

  • mga dahilan ng pag-aaral sa antas ng gradwado sa panahong ito
  • mga dahilan ng pagpili ng iyong programa ng pag-aaral
  • mga katangiang personal, kakayahan o natatanging kahusayan na sa iyong palagay ay makatutulong sa inyong
  • piniling programa ng pag-aaral
  • mga sagabal o suliranin na maaaring makaharap samantalang nag-aaral
  • ang maiaambag ng edukasyong gradwado sa Ateneo sa iyong propesyon at sa higit na malawak na lipunan
The Loyola Schools, Ateneo de Manila University reserves the right to ask its applicants for additional proof of academic competence.

For admission to professional degree programs in law, business administration, medicine, and government, visit the Professional Schools website.

Leong Hall
Graduate Prospectus
loyola schools
Program Intake Schedule & Application Deadlines
Empty classroom
Entrance Examinations
Church of the Gesu
Frequently Asked Questions