Core Courses

KURSONG PANLAHAT  

Bahagi ng core curriculum ang mga kursong panlahat.  Ang Fil 10 ang tanging walang yunit na katumbas, at kinukuha ng mga hindi nakapasa sa diagnostic test sa Filipino bilang paghahanda  sa   Fil 11, Fil 12, at Fil 14,  ang mga kursong regular.  Ang Fil 11.1, Fil 12.1, at Fil 14.1 ang mga kursong kinukuha ng mga mag-aaral--ang mga banyaga, halimbawa--na, sa labis na kakulangan sa paghahanda sa Filipino, ay kailangang bigyan ng kursong pangwika at pangkultura na angkop sa kanilang kalagayan.

FIL 10        PANIMULANG FILIPINO

Paglinang ng mga kasanayan sa pagbasa, pagsulat, pakikinig, at pagsasalita sa Filipino upang pag-ibayuhin ang aktwal na kagalingan ng mag-aaral  sa pakikipagtalastasan sa konteksto ng mga akdang pampanitikan at pangkultura bilang paghahanda sa mga kursong regular.

FIL 11        SINING NG PAKIKIPAGTALASTASAN SA FILIPINO I

Pag-aaral at pagpapahalaga sa wika at kultura sa pamamagitan ng pagkilala at pagsusuri sa tula, maikling kuwento, dula, at nobela sa Filipino.

FIL 11.1    COMMUNICATION ARTS IN FILIPINO I:  FILIPINO FOR FOREIGN STUDENTS - INTRODUCTION TO PHILIPPINE CULTURE

A survey presentation of oral and written texts/practices that present multi-facets of Philippine culture-its expression in language, the historical forces that motivate these practices, its force in organizing the Filipinos into the political collectives of nation and race-and contextualized in appropriate linguistic modules.

FIL 11.2    FILIPINO FOR FOREIGN STUDENTS – INTRODUCTION TO PHILIPPINE CULTURE THROUGH IMMERSION
A course on the use of conversational Filipino for beginner-level foreign students to acquaint them with the realities of Philippine culture through a practical application of the Filipino language in immersion work, and to aid in their integration with the local community.

FIL 12        SINING NG PAKIKIPAGTALASTASAN SA FILIPINO II

Pagsasanay at pagpapaunlad sa kakayahang sumulat ng iba’t ibang anyo ng sanaysay, nang binibigyan ng diin ang pagsusuri sa panitikan at kultura.

FIL 12.1        COMMUNICATION ARTS IN  FILIPINO II:  FILIPINO FOR FOREIGN STUDENTS - CONVERSATIONAL FILIPINO

A course on the use of Filipino in simple conversation or everyday situations that lead to reading, comprehension and writing simple compositions and anecdotes with topics and themes derived from readings on contemporary Philippine life and culture.

FIL 14        PANITIKAN NG PILIPINAS

Batayang kurso sa kasaysayang pampanitikan na nakatuon sa pag-aaral ng pagkaunlad ng panitikang Filipino mula sa panahong aborihinal hanggang sa panahong kontemporanyo.

FIL 14.1        FILIPINO FOR FOREIGN STUDENTS: SURVEY OF PHILIPPINE LITERATURE

A course that provides students with basic information on the different    stages in the history of Philippine literature-from the precolonial to the contemporary period, from the oral forms to the written genres.