Filipino Electives

Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bumisita sa https://www.facebook.com/kagawaran o kaya tumayag sa 426-6001 loc. 5320.