Graduate Programs

MA Panitikan (Filipino)

Bukas para sa lahat ng mag-aaral na nakapagtapos na ng kanilang kolehiyo sa anumang larangan, at nais magpakadalubhasa sa Panitikang Filipino. May ibinibigay na 50% diskuwento sa matrikula sa mga gurong papasok sa programa. Kinakailangan lamang magpasa ng sertipikasyong magpapatunay ng panunungkulan bilang guro sa pinaglilingkurang institusyon.

May mapagpipiliang dalawang daloy ng progama ang mag-aaral na papasok sa MA Panitikan Filipino: ang daloy na may tesis at ang daloy na walang tesis. Para sa mga magpapasa ng tesis, maaari silang magpasa ng tesis na produkto ng pananaliksik pampanitikan o kultural, pagsasalin, malikhaing pagsulat, o pagtuturo ng panitikan. Para sa mga hindi magpapasa ng tesis, kukuha lamang ang mag-aaral ng karagdagang siyam na unit, katumbas ng tatlong kurso, bilang pampalit sa tesis. Ngunit dahil hindi nagpasa ng tesis, hindi na maaaring makapagpatuloy sa pag-aaral sa antas doktorado ang mag-aaral sa loob ng Kagawaran ng Filipino.