In the news

Date posted: 08/22/17
“Bakit na naman nakikialam ang Simbahan?” “Bakit nakikisangkot sa mga usaping panlipunan ang mga pinuno ng relihiyon at mga guro ng pananampalataya?” Ito ang ilan sa mga...
Date posted: 08/20/17
A descent into the conflict-ridden underworld of evil reveals a strange but persistent anomaly. If we listen to what its inhabitants tell us about their enemies, we are...
Date posted: 07/20/17
(Left to right) Ms. Luisa young, Mr. Renán Prado, Dr. Lulu  Brillantes, Ms. Heide Aquino,Dr. Luigi Romanillos, Ms. Chita Rosales, Dr...

Pages