Ukol sa Etnikong Pinagmulan ng mga Catandunganon at ang Proseso sa Pagbubuo ng Lipunang Baranganiko.

Malay: Internasyonal na Journal sa Filipino 1(1): 13–36.