University Marketing and Communications Office

Latest News

Darren Uy
Friday, February 26, 2021
Ateneo de Manila Grade School mathlete Darren Uy (6-Xavier) won a gold award in the Grade 5-6 division of the Global Mathematics Coding...
Thursday, February 25, 2021
Students from the Ateneo de Manila University won the 13th Local Finals of the Chartered Financial Analyst (CFA) Institute Research...
Thursday, February 25, 2021
Students from the Ateneo de Manila University won the 13th Local Finals of the Chartered Financial Analyst (CFA) Institute Research...
Thursday, February 25, 2021
Layunin ng Ateneo de Manila Junior High School na mahubog ang bawat mag-aaral na mabuhay hindi lamang para sa sarili kundi para rin sa iba...